Пошук постачальників скляної пляшки для Mozart Distillerie GmbH, Salzburg, Austria в кількості 10 000 000 штук

Скляна тара

99999999-9 Не отражено в других разделах ,
307
Закупка Тур: 1 ( Тендер (RFX) )

Заказчик: APS Zakupivli
Прием предложений: 

15.09.2020 13:05
25.09.2020 18:00
До окончания приема предложений:
00
:
04
:
59
дн.
час.
мин.
Шановні постачальники!

Компанія Mozart Distillerie GmbH, Salzburg, Austria, шукає постачальників скляної пляшки відповідно до креслень наведених в додатку, в кількості 10 мільйонів штук.
1. Загальна / комерційна інформація:
• Необхідний товар / товар: ДОСТАВКА УПАКОВОЧНИХ МАТЕРІАЛІВ, СКЛЯНИХ ПЛЯШИН
• Тип закупівлі: регулярні виробничі поставки
• Тип контракту: Багаторічна угода про поставку, 24-36 місяців
• Валюта контракту: євро
• Умови доставки: DDU Зальцбург, Австрія
• Умови оплати: 45 днів після доставки
• Приблизна дата замовлення на закупівлю, передана переможцю /переможцям (тендерам): TBC

2. Специфікація товару 
• Опис товару: ПОСТАЧАННЯ УПАКОВОЧНИХ МАТЕРІАЛІВ, СКЛЯНІ ПЛЯШКИ
• Технічні деталі: як передбачено в додатках
• Кількість: 10 мільйонів штук

3. Додаткова інформація:
• В разі запитань та уточнень звертатися до: Леонтьєв Максим, authorize to view.• Дата випуску RFP: 15 вересня 2020 р
• Дата подання пропозиції: 25 вересня 2020 р., 17:00 за центральноєвропейським часом
• Приблизна дата замовлення на закупівлю, видана успішним учасникам (тендерам): відповідно до запиту

4. Спосіб подання: заповнити форму подачі пропозиції за посиланням - https://zakupivli.aps-tender.com?Type=45&ObjectId=307
•	Заповнити форму, прикріпити необхідні документи. Пропозиції приймаються виключно через портал.
•	Після завершення процедури, прийматися не будуть.
•	Учасник / Продавець погоджується утримувати ціни у своїй пропозиції, що пропонує протягом 90 днів з дати, зазначеної в Даті подачі пропозиції.

Вибір остаточного рішення про укладання контратаку буде приймати Компанія Mozart Distillerie GmbH, Salzburg, AustriaDear suppliers!

Mozart Distillerie GmbH, Salzburg, Austria, is looking for suppliers of a glass bottle according to the drawings in Annexes, in the amount of 10 million pieces.
1.	General/Commercial Information:
•	Commodity/Product Required: SUPPLY OF PACKAGING MATERIALS, GLASS BOTTLES
•	Type of Procurement:	Regular production supplies
•	Type of Contract:	Multi-year supply agreement, 24-36 months
•	Currency of Contract:	EUR
•	Delivery terms:	DDU Salzburg, Austria
•	Payment Terms:	45 days after delivery
•	Approximate Date Purchase Order Issued to Successful Bidder(s):	TBC

2.	Commodity/Product Specification
•	Commodity/Product Description:	SUPPLY OF PACKAGING MATERIALS, GLASS BOTTLES
•	Technical Details:	As provided in Attachments
•	Quantity: 10 million pieces

3.	Proposals expectations and details
•	• Submit a proposal at the link -
•	• In case of questions and clarifications, please contact: Leontiev Maxim, authorize to view.•	Date of Issue of RFP:	15th September 2020
•	Date Proposal Due:	25nd September 2020, 5.00PM CET
•	Approximate Date Purchase Order Issued to Successful Bidder(s):	TBD

4.	Method of submission: fill in the proposal submission form at the link - https://zakupivli.aps-tender.com?Type=45&ObjectId=307
•	Fill in the form, attach the necessary documents. 
•	Proposals are accepted exclusively through the portal.
•	After the procedure, will not be accepted.The Bidder/Seller agrees to hold the prices in its offer firm for 90 days from the date specified in Date Proposal Due.

The choice of the final decision on the counterattack will be made by Mozart Distillerie GmbH, Salzburg, Austria

Квалификационные

 • Реєстраційні документи (Registration documents)
 • Час роботи на ринку - місяців (Working time in the market- months)
 • Успішний досвід експортних операцій (Successful experience of export operations)
 • Референт лист або презентація (Referent letter or company presentation)
 • Готовність сплатити комісію ТОВ"ЗАКУПІВЛІ КОМ" в розмірі 1% від вартості реалізованого контракту / Agreement to pay the commission of "ZAKUPIVLY COM" in the amount of 1% of the value of the realized contract

Финансовые

 • Ціна ЄВРО на умовах -DDU Salzburg, Austria /EURO price on terms - DDU Salzburg, Austria
 • Комерційна пропозиція (Commercial offer)
 • Умови оплати днів (Payment Terms days)

Технические

 • Креслення власної пляшки яку ви пропонуєте (Draw your own bottle that you offer))
 • Відповідність пропозиції кресленням та вимогам покування (Compliance of the proposal with the drawings and packaging requirements)
 • Фото пляшки власного виробництва (Photo of a bottle of own production)

Перечень документов тендера:
Название документа

Перечень позиций

Название позиции Ед. изм. Количество
1 GLASS BOTTLES Mozart /СКЛЯНА ПЛЯШКА МОЦАРТ

Відповідно до креслень та норм пакування які навдено в додатках (In accordance with the drawings and packaging standards given in the appendices)

шт. 10000000

Контактное лицо:

<a href='/#Login' class='toAuthLink'>authorize to view.</a>
<a href='/#Login' class='toAuthLink'>authorize to view.</a>
<a href='/#Login' class='toAuthLink'>authorize to view.</a>

Контактное лицо:

Для просмотра контактных данных необходимо Авторизироваться или Зарегистрироваться