Паливо дизельне ДП-З-К5 Білорусь

ПММ

09000000-3 Нафтопродукти, паливо, електроенергія та інші джерела енергії ,
57
Закупівля Тур: 1 ( Тендер (RFX) )

Замовник: Зернова компанія Хорс
Прийом пропозицій: 

26.11.2020 10:00
26.11.2020 14:00
Завершено прийом пропозицій
00
:
00
:
00
дн.
год.
хв.
   Запрошуємо Ваше підприємство взяти участь у тендері, що проводить ТОВ « Зернова компанія Хорс » по закупівлі  Палива дизельного ДП-З-К5  (Виробник: ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод», Республіка Білорусь ),

Поставка  27.11.2020р. с. Балаклея, Смілянський район Черкаської області.

Оплата протягом 7 календарних днів після поставки пального.

Ціну вказувати з ПДВ з врахуванням доставки.

Технічні вимоги до предмета закупівлі: 

Товар повинен відповідати ДСТУ 7688:2015 Паливо дизельне ЄВРО Технічні умови або Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив (ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 927). Крім того: Дизельне паливо повинно відповідати по своїм технічним/якісним показникам відповідно до сезонності експлуатації, а також товар не повинен містити метилових/етилових естерів жирних кислот. 
В день поставки буде відібрана проба з кожної ємності бензовоза для аналізу якості Товару в сертифікованій лабораторії покупця. Якщо результати аналізу будуть не відповідати даним сертифікату/паспорту якості предявленного продавцем, покупець має право відмовитись від товару без будь-яких санкцій проти покупця.

 Умови приймання товару:
Приймання Товару за кількістю здійснюється Замовником відповідно до вимог Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» (затверджена Наказом № 281/171/578/155 від 20 травня 2008 року). 
Замовник перевіряє наявність і цілісність пломб, технічний стан автоцистерни, відповідність об'єму і густини Товару в автоцистерні об'єму і густині, зазначеним у товарно-транспортній накладній на відпуск Товару, відповідність найменування, марки і виду Товару, зазначених у товарно-транспортній накладній на відпуск Товару і паспорті якості на Товар. Відповідність густини Товару під час відвантаження та приймання визначається після її приведення до температури 20°С відповідно до ГОСТ 3900. 
Маса Товару в автоцистерні визначається зважуванням на автомобільних вагах та об'ємно-масовим методом. Замовник приймає та оплачує товар виключно по фактичній масі поставленого товару без врахування похибки втрат пального при транспортуванні!!!! 
Оплата: 
 Оплата товару здійснюється, якщо фактична кількість товару після зважування на автомобільних вагах відповідає кількості заявленої у товаро-транспортній накладній Постачальника. У разі виявлення розбіжності ( у т.ч. похибки), оплата здійснюється за фактичну кількість поставленого товару після складання Акта приймання-здачі матеріально відповідальною особою, уповноваженою Замовником, за її підписом, підписами водія таабо представника Постачальника.

ТОВ "Зернова компанія Хорс" залишає за собою право обрати переможцем торгів будь-якого з учасників тендеру, додатково не повідомляючи критерії відбору.Условия проведения торгов

1. Датой открытия торгов является дата официального размещения объявления Тендерного комитета в средствах массовой информации (для открытых торгов) либо дата рассылки официальных приглашений участникам торгов по почте или телефаксу (для закрытых торгов).

2. Срок подготовки тендерных предложений в рамках проводимых торгов устанавливается Тендерным комитетом и указывается в объявлении об открытии торгов. Тендерный комитет может принимать решение о продлении срока представления тендерных предложений, который распространяется на всех участников торгов.

3. Тендерные предложения могут приниматься только в виде предложения для участия в электронных торгах. 

4. Регламент процедуры приемки, порядок их рассмотрения и хранения принимается Тендерным комитетом.

5. Тендерный комитет определяет дату закрытия торгов. Лицо, ответственное за проведение тендера, обобщает полученные предложения и формирует конкурсный лист. Полученные после закрытия торгов тендерные предложения не рассматриваются. Участники торгов могут вносить изменения по своей инициативе или отзывать свое тендерное предложение до окончания торгов. 

6. Срок рассмотрения тендерных предложений определяется Тендерным комитетом с момента завершения торгов. При рассмотрении предложений устанавливается их соответствие требованиям тендерной документации, проверяется наличие необходимых документов и правильность их оформления.

7. При проведении тендеров допускается проведение редукциона. В этом случае все участники торгов должны быть проинформированы и дате и времени начала и завершения редукциона и иметь равные возможности выступить с новыми ценовыми предложениями. Лицо, ответственное за проведение тендера, должно получить письменное (электронное) подтверждение от участника о том, что приглашение к участию в редукционе им получено. 

8. Если в ходе переговоров Тендерного комитета с победителем торгов последний выдвигает неприемлемые условия, Тендерный комитет вправе начать переговоры с участником, занявшим последующее место.

9. Торги могут быть объявлены Тендерным комитетом несостоявшимися, если: 
- до момента окончания срока закрытия торгов не поступило ни одного тендерного предложения;
- представленные тендерные предложения не отвечают требованиям экономической эффективности.

10. В случае если все представленные тендерные предложения не соответствуют условиям тендерной документации, торги считаются состоявшимися, но имеющими отрицательный результат.

11. Тендерный комитет не принимает претензий участников торгов и не несет имущественной или иной юридической ответственности перед ними при объявлении торгов несостоявшимися или имеющими отрицательный результат.

Порядок оценки тендерных предложений

1. Оценка тендерных предложений проводится в течение определенного срока, установленного Тендерным комитетом. Участники торгов или их представители не вправе присутствовать при оценке тендерных предложений. В ходе оценки Тендерный комитет имеет право вызвать претендентов для внесения пояснений, запрашивать у них дополнительные сведения и подтверждения.

2. Тендерный комитет может привлекать для оценки тендерных предложений представителей экспертных и консультационных организаций.

3. Информация о рассмотрении и оценке тендерных предложений не сообщается лицам, официально не имеющим отношение к процедуре оценки. Члены Тендерного комитета и привлеченные эксперты несут ответственность за разглашение данной информации.

4. При обнаружении арифметических ошибок в расчетах Тендерный комитет считает правильной итоговую сумму, даже если она не является результатом сложения входящих в нее элементов.

5. При наличии иных ошибок Тендерный комитет вправе отклонить тендерное предложение целиком либо определить условия дальнейшего рассмотрения тендерного предложения в торгах, известить об этом участника торгов.

6. Оценка тендерных предложений и определение победителя торгов производится на основании критериев, изложенных в тендерной документации. Во внимание также могут приниматься дополнительные технические, организационные и коммерческие преимущества представленных тендерных предложений, а также репутация участника торгов.

7. В результате оценки Тендерный комитет ранжирует претендентов, чьи тендерные предложения соответствуют критериям, содержащимся в тендерной документации, и определяет победителя торгов, тендерное предложение которого, по мнению Тендерного комитета, является наиболее выгодным.

8. Решение Тендерного комитета о победителе торгов оформляется протоколом. В протоколе содержится: наименование победителя торгов; состав Тендерного комитета; сводная таблица тендерных предложений участников торгов (конкурсный лист); сроки подписания соглашения с победителем торгов. 

9. Тендерный комитет не обязан мотивировать свой выбор перед участниками торгов.

10. Тендерный комитет в срок не позднее 5 дней с даты определения победителя торгов направляет уведомление в адрес победителя торгов. Уведомление Тендерного комитета о победе в торгах является официальным приглашением к подписанию соглашения (договора).

11. В случае если торги не состоялись или имели отрицательный результат, организатор торгов может повторно провести торги по тому же товару.

Кваліфікаційні

 • Согласие с условиями тендера
 • Срок действия предложения (дней)
 • Срок поставки

Фінансові

 • Отсрочка платежа (дней)
 • Цена за ед. в грн. с НДС + доставка

Технічні

 • Производитель
 • Сертификат качества

Перелік документів тендеру:
Назва документу

Перелік позицій

Назва позиції Од. вим. Кількість
Черкаська обл. Смілянський р-н с. Балаклія
1 Дизельне паливо (ЄВРО 5)

л 30000

Контактна особа:

<a href='/uk/#Login' class='toAuthLink'>authorize to view.</a>
<a href='/uk/#Login' class='toAuthLink'>authorize to view.</a>
<a href='/uk/#Login' class='toAuthLink'>authorize to view.</a>
<a href='/uk/#Login' class='toAuthLink'>authorize to view.</a>
<a href='/uk/#Login' class='toAuthLink'>authorize to view.</a>

Контактна особа:

Для перегляду контактних даних необхідно Авторизуватися або Зареєструватися