Пошук постачальників скляної пляшки для Mozart Distillerie GmbH, Salzburg, Austria в кількості до 30 000 000 штук на 36 місяців

Скляна тара

14820000-5 Скло ,
307
Закупівля Тур: 1 ( Тендер (RFX) )

Замовник: APS Zakupivli
Прийом пропозицій: 

15.09.2020 13:05
28.09.2020 12:00
Завершено прийом пропозицій
00
:
00
:
00
дн.
год.
хв.
Шановні постачальники!
Компанія Mozart Distillerie GmbH, Salzburg, Austria, шукає постачальників скляної пляшки відповідно до креслень наведених в додатку, в кількості 10 мільйонів штук.
1. Загальна / комерційна інформація:
• Необхідний товар / товар: ДОСТАВКА УПАКОВОЧНИХ МАТЕРІАЛІВ, СКЛЯНИХ ПЛЯШОК
• Тип закупівлі: регулярні виробничі поставки
• Тип контракту: Багаторічна угода про поставку, 24-36 місяців
• Валюта контракту: євро
• Умови доставки: DDU Зальцбург, Австрія
• Умови оплати: 45 днів після доставки
• Приблизна дата замовлення на закупівлю, передана переможцю /переможцям (тендерам): TBC

2. Специфікація товару 
• Опис товару: ПОСТАЧАННЯ УПАКОВОЧНИХ МАТЕРІАЛІВ, СКЛЯНІ ПЛЯШКИ
• Технічні деталі: як передбачено в додатках
• Кількість: контракт до 36 місяців, потреба до 10 млн пляшок на рік

3. Додаткова інформація:
• В разі запитань та уточнень звертатися до: Леонтьєв Максим, authorize to view.• Дата випуску RFP: 15 вересня 2020 р
• Дата подання пропозиції: 25 вересня 2020 р., 17:00 за центральноєвропейським часом
• Приблизна дата замовлення на закупівлю, видана успішним учасникам (тендерам): відповідно до запиту

4. Спосіб подання: заповнити форму подачі пропозиції за посиланням - https://zakupivli.aps-tender.com?Type=45&ObjectId=307
•	Заповнити форму, прикріпити необхідні документи. Пропозиції приймаються виключно через портал.
•	Після завершення процедури, прийматися не будуть.
•	Учасник / Продавець погоджується утримувати ціни у своїй пропозиції, що пропонує протягом 90 днів з дати, зазначеної в Даті подачі пропозиції.
Вибір остаточного рішення про укладання контраткту буде приймати Компанія Mozart Distillerie GmbH, Salzburg, AustriaDear suppliers!
Mozart Distillerie GmbH, Salzburg, Austria, is looking for suppliers of a glass bottle according to the drawings in Annexes, in the amount of 10 million pieces.
1.	General/Commercial Information:
•	Commodity/Product Required: SUPPLY OF PACKAGING MATERIALS, GLASS BOTTLES
•	Type of Procurement:	Regular production supplies
•	Type of Contract:	Multi-year supply agreement, 24-36 months
•	Currency of Contract:	EUR
•	Delivery terms:	DDU Salzburg, Austria
•	Payment Terms:	45 days after delivery
•	Approximate Date Purchase Order Issued to Successful Bidder(s):	TBC

2.	Commodity/Product Specification
•	Commodity/Product Description:	SUPPLY OF PACKAGING MATERIALS, GLASS BOTTLES
•	Technical Details:	As provided in Attachments
•	Quantity: contract up to 36 months, the need for up to 10 million bottles per year

3.	Proposals expectations and details
•	• Submit a proposal at the link -
•	• In case of questions and clarifications, please contact: Leontiev Maxim, authorize to view.•	Date of Issue of RFP:	15th September 2020
•	Date Proposal Due:	25nd September 2020, 5.00PM CET
•	Approximate Date Purchase Order Issued to Successful Bidder(s):	TBD

4.	Method of submission: fill in the proposal submission form at the link - https://zakupivli.aps-tender.com?Type=45&ObjectId=307
•	Fill in the form, attach the necessary documents. 
•	Proposals are accepted exclusively through the portal.
•	After the procedure, will not be accepted.The Bidder/Seller agrees to hold the prices in its offer firm for 90 days from the date specified in Date Proposal Due.

The final decision on the contract will be made by Mozart Distillerie GmbH, Salzburg, Austria

Кваліфікаційні

 • Реєстраційні документи (Registration documents)
 • Час роботи на ринку - місяців (Working time in the market- months)
 • Успішний досвід експортних операцій (Successful experience of export operations)
 • Референт лист або презентація (Referent letter or company presentation)
 • Готовність сплатити комісію ТОВ"ЗАКУПІВЛІ КОМ" в розмірі 1% від вартості реалізованого контракту / Agreement to pay the commission of "ZAKUPIVLY COM" in the amount of 1% of the value of the realized contract

Фінансові

 • Ціна ЄВРО на умовах -DDU Salzburg, Austria /EURO price on terms - DDU Salzburg, Austria
 • Комерційна пропозиція (Commercial offer)
 • Умови оплати днів (Payment Terms days)

Технічні

 • Креслення власної пляшки яку ви пропонуєте (Draw your own bottle that you offer))
 • Відповідність пропозиції кресленням та вимогам покування (Compliance of the proposal with the drawings and packaging requirements)
 • Фото пляшки власного виробництва (Photo of a bottle of own production)

Перелік документів тендеру:
Назва документу

Перелік позицій

Назва позиції Од. вим. Кількість
1 GLASS BOTTLES Mozart /СКЛЯНА ПЛЯШКА МОЦАРТ

Відповідно до креслень та норм пакування які навдено в додатках (In accordance with the drawings and packaging standards given in the appendices)

шт. 30000000

Контактна особа:

<a href='/uk/#Login' class='toAuthLink'>authorize to view.</a>
<a href='/uk/#Login' class='toAuthLink'>authorize to view.</a>
<a href='/uk/#Login' class='toAuthLink'>authorize to view.</a>

Контактна особа:

Для перегляду контактних даних необхідно Авторизуватися або Зареєструватися