Тендер на виконання демонтаж /монтаж технологічних мереж для ПРАТ "ПОЕЗ - КЕРНЕЛ ГРУП"

Технологические услуги

50000000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування ,
24823
Закупівля Тур: 1 ( Тендер (RFX) )

Замовник: Kernel
Прийом пропозицій: 

28.07.2020 10:00
07.08.2020 14:00
До закінчення прийому пропозицій:
00
:
12
:
44
дн.
год.
хв.
Шановні панове!

ПРАТ «ПОЕЗ - КЕРНЕЛ ГРУП» пропонує Вам взяти участь в тендері, оголошеного в зв'язку з потребою Компанії у визначенні підрядної організації для виконання робіт по демонтаж /монтаж мереж ЦЕ , монтаж обладнання ЦДО , ЦР,ЦС для ПРАТ "ПОЕЗ - КЕРНЕЛ ГРУП" за адресою: вул. М.Бірюзова,17, м. Полтава.
    
Підряднику необхідно виконати роботи по  демонтаж /монтаж мереж ЦЕ , монтаж обладнання ЦДО , ЦР, ЦС для ПРАТ "ПОЕЗ - КЕРНЕЛ ГРУП" за адресою: вул. М.Бірюзова,17, м. Полтава, згідно додатків №1 ТЗ, №2,№3,№4,№5,№6,№7. 

Очікуваний термін виконання робіт згідно кожного пункту ТЗ :
1.	Демонтаж /монтаж дихальних трубопроводів бензосховищ 63А,63В,63С. Трубопроводи та комлектуючі надає Замовник. Інв. № 9194 Додатки №2. №2.1. ( збірна конструкція на фланцях , робота на виносі). Початок робіт 17 серпня 20р. термін виконання 12 календарних днів.
2.	Демонтаж /монтаж трубопроводів бензовловлювача 99А, 99В та контрольного колодцю 95А Інв. № 9194 . Додаток №3 . 17 серпня 20р. термін виконання 12 календарних днів.
3.	Демонтаж / монтаж трубопроводів зворотнього водопостачання від  конденсатор 20В/С -> конденсатор 35, 35 А ->врізання в трубопровід зворотнього водопостачання. для ПРАТ « ПОЕЗ - КЕРНЕЛ ГРУП» по одиночним розцінкам .Інв. № 9194 Матеріали та комлектуючі надає замовник. Додаток №4. 17 серпня 20р. термін виконання 12 календарних днів.
4.	Демонтаж / монтаж полумуфти приводу жаровні ALLOCCO S.A. COOKER O 4500 x 9 FLOORS39.2 в ЦДО Матеріали та комлектуючі надає замовник. Додаток №5 інв. №8763. 17 серпня 20р. термін виконання 7 календарних днів.
5.	Монтаж насосу та мереж крижаної води в ЦР поз. Р 0651.04 "А"  Матеріали та комлектуючі надає замовник. Додаток №6 інв. № 8085 . 26 серпня 20р. термін виконання 6 календарних днів.
6.	 Демонтаж монтаж конусу аспіраційної системи, циклону в ЦС Матеріали та комлектуючі надає замовник. Додаток №7  інв. №159.  10 серпня 20р. термін виконання 7 календарних днів.

Інформація по даному проекту додається в:
1.	Додаток №1 ТЗ одиночні розцінки.
2.	Додаток №2 схема дихаючого трубопроводу.
3.	Додаток №2.1 Схема трубопроводу бензосховище.
4.	Додаток №3  колодязь бензовловлювача.
5.	Додаток №4 Схема трубопроводів водопостачання.
6.	Додаток №5 розмір муфти.
7.	Додаток №6 Монтаж насосу.
8.	Додаток №7 Конус аспіраційної установки.

Шановні панове, просимо Вас звернути увагу на те, що дане Запрошення є тільки пропозицією взяти участь в Тендері і не покладає на нас будь-які зобов'язання в зв'язку з його оприлюдненням.

Комерційна пропозиція буде дійсна, якщо вона буде оформлена на Вашому фірмовому бланку з Вашим підписом та печаткою та підтверджена документом у вигляді КП та заповнення таблиці Додаток №1 (одиночні розцінки), де повинно бути враховані витрати на проживання, харчування, відрядження, витратні матеріали. Усі ризики пов’язані з прорахунками підрядника , покладаються на підрядника. 

Разом з пропозицією по Тендеру, завіреним підписом директора та печаткою підприємства, просимо також надати:
1. Витяг з ЄДР за 2020 р.
2. Фін. звітність за останній період ( другий квартал 2020р).
3. Копія (витяг) Статуту контрагента, завірена печаткою контрагента.
4. Офіційний документ, виданий державним реєстратором, в якому зазначений реєстраційний код, який свідчить про реєстрацію Статуту (установчого документа) (для Статуту, зареєстрованого після 01.01.2016 р).
5. Довіреність / копія довіреності на підписання документа (у разі, якщо документ підписує уповноважена особа, що діє на підставі довіреності), завірена печаткою контрагента.
6. Копія (витяг) документа контрагента про призначення на посаду уповноваженої особи, яка підписує документ від імені контрагента, завірена печаткою контрагента.
7. Довідку з банку про розрахунковому рахунку.
8. Рекомендаційні листи клієнтів є перевагою.
9. Дозвіл на проведення робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (використання) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме на Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені в додатку 3 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (використання) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
10. Так само на момент укладення договору підряднику потрібно буде надати наступне:
що всі працівники, які будуть виконувати роботи, повинні бути навчені і мати посвідчення видані навчальним закладом :
10.1. Загальні питання з охорони праці.
10.2. Роботи на висоті, в траншеях, замкнутому просторі.
10.3. Пож. мінімум.
10.4. Флюорографія за 2020р.

Всі витрати, пов'язані з транспортом, проживанням, харчуванням, (окремими виїздами) відрядженням повинні бути включені у вартість послуги.
У Тендері може взяти участь будь-яка компанія з будь-якої країни за умови, що національне або міжнародне законодавство не забороняє цій компанії брати участь в торгах. Оцінка тендерних пропозицій на додаток до тендерної ціною буде включати оцінку якості пропонованого обладнання та оцінку загальної сукупної вартості предмета закупівель.
Звертаємо Вашу увагу, що на етапі визначення Переможця при розгляді рівнозначних за якістю предметів закупівлі Тендерна Комісія може запропонувати фіналістам Тендера взяти участь в редукціоні - торгах щодо зниження вартості від мінімально запропонованої ціни.
Також інформуємо, що наша Компанія підтримує високий рівень інформування ринку про проведені закупівлі: інформація про тендери відкрита, розсилається по електронній пошті потенційним Підрядчикам. Кількість учасників не обмежена.
Учасники тендеру одноразово інформуються про всі зміни в ході Тендера.
Після прийняття рішення про переможця, інформація про результати Тендеру направляється на всіх учасників із зазначенням критеріїв оцінки, за якими переможець тендера надав найкращі умови, а також назва компанії-переможця.

Вимоги до підрядної організації з питань ОП:
1. Підрядник несе повну відповідальність, встановлену законодавством, за безпечне проведення робіт, при дотриманні своїми робітниками і залученими ним субпідрядними організаціями, вимог нормативно-правових актів з охорони праці при виконанні робіт на території Замовника, виконання ними вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки , електричної безпеки, дотримання трудової дисципліни, і правил внутрішнього трудового розпорядку.
2. Підрядник несе повну відповідальність за технічно справний стан, своєчасну перевірку, огляд використовуваного ним обладнання, машин, механізмів, вантажопідйомної техніки і такелажних засобів (сходи, запобіжні пояси, страхувальні канати і пристрої, будь-які інші засоби і знаряддя праці, інструмент тощо) .
3. Підрядник забезпечує неможливість допуску та доступу до об'єкта робіт по-сторонніх осіб і осіб, які не пройшли всі необхідні відповідні інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, не пройшовши необхідного навчання або не мають відповідної кваліфікації, або мають медичні протипоказання для виконання робіт за даними роботам.

Перелік необхідних документів від Підрядників, для проведення робіт на території Замовника:
1. Копію не простроченого посвідчення відповідального за виконання робіт (із загальних питань з ОП, висотних робіт, робіт із застосуванням вантажопідіймальних механізмів, по судинах під тиску (якщо буде газозварювання).
2. Завірену копію дозволу від Державної служби України з питань праці на виконання даних робіт підвищеної небезпеки:
- п. 2. Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки, що зазначені у Додатках 3 до Порядку видачі дозволів на Виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (! застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
- п. 6. Газонебезпечні роботи та роботи у вибухо- та пожежонебезпечних зонах.
- п. 23. Зварювальні, газо-полум'яні, наплавні роботи.
3. Копії протоколів щорічної атестації та інструктажів персоналу, який буде виконувати роботи.
4. Копію не прострочених посвідчень персоналу, який буде виконувати роботи:
- посвідчення, що підтверджують навчання та перевірку знань з робіт на висоті, висотних робіт, робіт з пневмо- і електроінструментом, стропальника, судини, і т.д.
- для зварника: посвідчення або диплом, група допуску з електробезпеки, пожтехмінімум (для газозварювальних робіт - судини під тиском (балони)).
5. Копії протоколів перевірки (випробувань) такелажних засобів (сходи, ремені безпеки, мотузки, стропи, павуки і т. Д.)
6. Копії протоколів перевірки електроінструменту.
7. Для робіт на висоті, висотних робіт: ПВР (план виконання робіт) або технологічна карта, де будуть вказані основні рішення з охорони праці, короткий опис технології виробництва робіт і заходів безпеки (наприклад, роботи на висоті місця кріплення, страховки і т.д.).
8. Флюорографію.
Підрядник забезпечує власними силами і засобами систематичне прибирання території Замовника, на якій проводилися дані роботи, від усіх відходів, які утворилися в процесі таких робіт.

Пропозиція візьме участь в тендері, якщо воно надійшло вчасно.

Тех.спеціаліст тендера, до якого можна звертатися з усіх уточнюючих питань:
Головний механік Несмашний Станіслав Іванович
моб .: / + 38050 /authorize to view.роб.тел.: / + 380532 / 51-95-55, вн.н.: 81-21
ел. пошта authorize to view.У разі виникнення організаційних питань щодо тендеру, прохання звертатися на ел. адреса <authorize to view.> authorize to view.У разі виникнення питань щодо електронному майданчику звертатися по тел.authorize to view.З повагою і надією на взаємовигідне співробітництво!

Кваліфікаційні

 • Термін виконання робіт
 • Наявність навченого персоналу з охорони праці з відповідними непростроченими посвідченнями при виконанні робіт на території нашого підприємства
 • Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (масложирової промисловості
 • Відсоток штрафних санкцій при простроченні виконання робіт (за кожен день прострочення) або неякісному виконанні
 • Баланс + звіт про фінансові результати
 • Предоставление КП и расчета стоимости работ в виде единичных расценок и сметы в АВК (формат imd и word)
 • Виконання всього обсягу робіт
 • Згода працювати по шаблонного Договору ПРАТ "ПОЕЗ - КЕРНЕЛ ГРУП"

Фінансові

 • Ціна в грн. без ПДВ
 • Умови оплати

Технічні

 • Досвід роботи з компанією КЕРНЕЛ
 • Опыт реализации аналогичных проектов
 • Гарантія на виконані роботи

Перелік документів тендеру:
Назва документу

Перелік позицій

Назва позиції Од. вим. Кількість
1 Ремонт і ТО ОЗ та обладнання

шт 1

Контактна особа:

<a href='/uk/#Login' class='toAuthLink'>authorize to view.</a>
<a href='/uk/#Login' class='toAuthLink'>authorize to view.</a>
<a href='/uk/#Login' class='toAuthLink'>authorize to view.</a>
<a href='/uk/#Login' class='toAuthLink'>authorize to view.</a>
<a href='/uk/#Login' class='toAuthLink'>authorize to view.</a>

Контактна особа:

Для перегляду контактних даних необхідно Авторизуватися або Зареєструватися