Капітальний ремонт 3-х навантажувачів

50000000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування
Регіон: Дніпропетровська область
13738
Закупівля Тур: 1 ( Тендер (RFX) )
Організатор:
UMG Investments
Замовник:
КРИВБАССВЗРЫВПРОМ
Прийом пропозицій: 

26.07.2022 08:30
08.08.2022 13:00
Завершено прийом пропозицій
00
:
00
:
00
дн.
год.
хв.
Шановні Партнери, прошу ознайомитись з інформацією нижче:

Предмет тендера: Капітальний ремонт 3-х навантажувачів а саме:

- капітального ремонту електронавантажувача ЕВ 717.33 згідно відомості обсягів робіт.
  - капітального ремонту дизельного автонавантажувача ДВ 1788.33.20 держ.№ Т02382АЕ, інв.№authorize to view.згідно відомості обсягів робіт»
  - капітального ремонту дизельного автонавантажувача ДВ 1788.33.20 держ.№ № Т03230АЕ, інв.№authorize to view.згідно відомості обсягів робіт»


Строк виконання послуг: 3-4 кв. 2022р.- 2023 рік

Замовник: ПАТ "ПВП "Кривбасвибухпром".
	
Підстава для розрахунків:
- дефектний акт на виконання робіт з капітального ремонту електронавантажувача ЕВ 717.33 
- дефектний акт на виконання робіт зкапітального ремонту дизельного автонавантажувача ДВ 1788.33.20 держ.№ Т02382АЕ, інв.№authorize to view.дефектний акт на виконання робіт з капітального ремонту дизельного автонавантажувача ДВ 1788.33.20 держ.№ № Т03230АЕ, інв.№authorize to view.Загальні вимоги:
1. Рекомендовані умови оплати: - відстрочка платежу;
2. Умови подання тендерних пропозицій: обов'язково надати:
 - комерційну пропозицію;
 - Калькуляцію собівартості;
3. У комерційній пропозиції обов'язково необхідно вказати: умови оплати; термін дії цін (комерційної пропозиції), гарантію.
4. контрагент (підрядник) зобов'язаний розробляти ремонтно-технологічну документацію (ПОР, ППР (у разі реконструкції або будівництва), ТК на території Замовника).
5. Перед складанням кошторисних розрахунків обов'язковий виїзд на місце для уточнення та погодження із Замовником обсягів робіт, технології та методів виконання робіт.
6. Вказати місце виконання робіт (територія Замовника або Виконавця)
7. Вказати умови доставки на ремонтний майданчик (у випадку виконання робіт на ремонтному майданчику Виконавця): за рахунок та силами Виконавця чи Замовникаю

Тендер проводиться на таких умовах:
 Відповідно до дефектних актів

Доповнення до процедури закупівлі ( вкладення):
Додаток №1 Перелік: реєстраційні та дозвільні документи
Додаток №2 Анкета підрядника.
Доповнення №3 Антикорупційні застереження.
Додаток №4 Оновлена ПАМ'ЯТКА УЧАСНИКУ ТЕНДЕРУ.
Доповнення №5 Дефектні акти.

Переважні умови для укладання договору:
- у разі не виконання виконавцем робіт у строк, зазначений у договорі – штраф 10% від вартості невиконаних робіт, без урахування вартості матеріалів.
- обов'язковою умовою під час укладання договору має бути пункт: "У разі порушення Постачальником строку реєстрації податкових накладних в ЄРПН та втрати Покупцем права на отримання податкового кредиту за придбаний товар/послугу постачальнику зобов'язується сплати Покупцю штраф у розмірі 20% від вартості поставленого товару/послуги (у розмірі втраченого податкового кредиту) та відшкодувати Покупцю всі пов'язані збитки протягом трьох робочих днів з моменту направлення йому повідомлення Покупцем, або в інші строки, погоджені Сторонами.

УВАГА: 
1. "Замовник" залишає за собою право зменшити або збільшити обсяг закупівлі відповідно до виробничої потреби.
2. Звертаємо Вашу увагу на те, що мінімально запропонована ціна "Виконавця" ще не є гарантією перемоги у тендері, т.я. оцінка виважена.

Інші умови:
1.Сторони домовилися, що обмін податковими накладними та розрахунками коригування до податкових накладних, що виписуються сторонами, здійснюється в електронній формі, у порядку, визначеному податковим законодавством України, з накладенням електронного підпису уповноваженої особи сторони та реєстрацією в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) . Виконавець гарантує реєстрацію належної податкової накладної за будь-яких умов не пізніше дня здійснення оплати Послуг Замовником. У разі порушення «Виконавцем» строку реєстрації податкових накладних в ЄРПН та втрати «Замовником» права на отримання податкового кредиту за придбану послугу Виконавець зобов'язується сплатити «Замовнику» штраф у розмірі 20% вартості поставленої послуги (у розмірі втраченого податкового кредиту) та відшкодувати « Замовнику» всіх пов'язаних збитків протягом трьох робочих днів з моменту направлення йому повідомлення «Замовником» або в інші терміни, погоджені Сторонами;

2. У разі перемоги у тендерних торгах "Виконавець" зобов'язується надати наступний перелік документів:
2.1. копія свідоцтва про державну реєстрацію (за наявності);
2.2. копія довідки про включення до ЄДРПОУ/ЄДРЮЛ;
2.3. копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ/єдиного податку);
2.4. копія довіреності або іншого документа, що підтверджує повноваження особи, яка діє від імені сторони за Договором, зокрема, для керівників, які діють без довіреності на підставі Статуту - копія протоколу про призначення на посаду або інший документ, що підтверджує;
2.5.копія Статуту (копія виписки зі Статуту, але обов'язково титульний лист, розділи, що містять: найменування, місцезнаходження, мету та види діяльності, юридичний статус підприємства, повноваження органів управління), із змінами та доповненнями за наявності;
2.6. довідка про відсутність заборгованості з обов'язкових платежів (орган ДФС);
2.7. довідка про відсутність процедури банкрутства;
2.8. копія 1, 2, 11 сторінок паспорта та ІПН уповноваженої особи;
2.9. документи, що підтверджують, що контрагент є виробником товарів, робіт/послуг або офіційним дилером, представником виробника (якщо він є), договору купівлі-продажу ТМЦ (без зазначення цін);
2.10. довідка про наявність поточного рахунку у банку;
2.11. копія фінансової звітності за попередній рік та/або останній звітний період: баланс (форма 1), звіт про фінансові результати (форма 2);
2.12. відгуки про роботу контрагента/претендента від партнерів, які раніше мали з цим підприємством; договірні відносини (за потреби);
2.13. інші документи, що підтверджують дотримання принципу податкової обачності.

Важливо: копії документів слід завірити належним чином.
Примітка: Вказаний перелік є зразковим та не є вичерпним.

3. «При реалізації процесу закупівлі, організатор торгів дотримується принципів рівноправності та конкуренції та має право вимагати дотримання цих принципів від учасників торгів. Тому:
• учасники торгів зобов'язані рівноправно конкурувати, дотримуючись умов та термінів подання пропозицій, обумовлених у тендері;
• після закінчення терміну прийому пропозицій, зазначених у тендері, організатор торгів має право не розглядати комерційні пропозиції, отримані поза обумовленими тимчасовими рамками;
• всі звернення учасників торгів організатор готовий розглядати лише згідно з внутрішніми затвердженими правилами проведення закупівель.
- забороняється участь у Тендері підприємств, які мають безпосередню організаційно-правову або фінансову залежність один від одного.

Вимоги до претендентів:
1. Наявність у Підрядника:
- дозволи виконання робіт підвищеної опасности;
2. Уточнення та погодження претендентами із Замовником до початку проведення торгів обсягів робіт, умов тощо,
3. Надання Виконавцем сертифікатів якості на всі матеріали.
4. Обов'язкове попереднє узгодження зі спеціалістами ОПУП підприємства пропозицій претендентів щодо видів та методів виконання робіт.
5. У разі прийняття нашої пропозиції Вам необхідно буде надати юридичні документи організації. Обов'язкова умова – наявність дозволу виконання даного виду работ.

Інші вимоги: вказати умови оплати та строки виконання.
ВАЖЛИВО! ВКАЗАТИ ТЕРМІН ДІЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ.

Дата та час проведення online-торгів:
1-й тур (подання КП): з 8:30 26.07.2022р. до 15:00 02.08.2022р.
2-й тур (редукціон): буде повідомлено додатково після завершення 1-го туру та аналізу пропозицій

Обов'язкове надання комерційних пропозицій з кошторисною документацією


 
Контактна особа за тендером:
спеціаліст тендерного відділу Онищенко Андрій – Моб.authorize to view.Електронна адреса: authorize to view.
Кваліфікаційні
 • Адрес поставки ТМЦ или предоставления услуг
 • Примечание
 • Гарантийный срок
 • Срок действия предложения
 • Коммерческое предложение
 • Коммерческое предложение (редукцион)
Фінансові
 • Валюта курсовой привязки
 • Цена за единицу, без НДС
 • Плательщик НДС (по тендеру)
 • Количество дней отсрочки платежа
 • Толеранс курса валюты до пересмотра цены
 • Процент предоплаты
 • Срок поставки ТМЦ или срок выполнения работ/услуг
 • Источник данных для курсовой привязки
 • Курс валюты на дату подачи предложения
 • Условие пересмотра цены
 • Условия оплаты
Технічні
 • Наименование по предложению

Перелік документів тендеру:
Назва документу
Перелік позицій
Назва позиції Од. вим. Кількість

Контактна особа:

Контактна особа: