Опубліковано: 28.06.22 09:56
Категорії номенклатури за CPV: 24400000-8: Добрива та сполуки азоту
Регіон: Вся Україна
Опис:
 PARTNER ™ пропонує мікроелементи Fe, Cu, Mn, Zn, які знаходяться в хелатній формі (EDTA) і засвоюються рослиною на 90-95%!
Хелатуючий агент EDTA міцно утримує іони мікроелементів в розчинному стані до моменту надходження в рослину, а потім вивільняє його, переводячи в біологічно доступну форму, і сам розпадається на хімічні сполуки, що легко засвоюються рослинами.
Преимущества хелатных микроудобрений:
- необходимы в значительно меньшем количестве, так как они полностью ассимилируются посевами;
- легко усваиваются корнями растений и листовой пластиной, попадают непосредственно в растение, не накапливаясь снаружи;
- хелаты не связываются почвой и беспроблемно поглощаются культурами, усваиваясь практически полностью;
- в щелочных условиях хелатированные микроэлементы являются лучшим вариантом для обработки растений и залогом качественного урожая;
- хелаты совместимы с широким спектром пестицидов и удобрений, поскольку не вступают в реакцию с их компонентами.
Навіть незначні добавки мікродобрив можуть позитивно впливати на рослини, покращуючи захисні властивості культур, їх стійкість до кліматичних особливостей (посухо-, жаро - та холодостійкість), ураження хворобами.
У рослин, які отримали своєчасне і повне забезпечення мікроелементами, активізуються обмінні процеси, відзначається підвищений вміст вуглеводів (крохмалю і цукрів), білків, накопичення вітамінів, жирів.

Хелат цинку Zn EDTA 15% Ступінь хелатизації - 100%, вміст цинку Zn - 150 г/кг.
Цинк - компонент багатьох рослинних систем, він впливає на обмін речовин в рослинах (білковий, вуглеводний обмін, синтез фітогормонів), входить до складу різних ферментів.
Цинк впливає на проникність мембран, стабілізує клітинні компоненти та системи мікроорганізмів, підвищує стійкість рослин до сухого і жаркого клімату, грибкових і бактеріальних захворювань, прискорює ріст і розвиток, підвищує продуктивність сільськогосподарських культур.
При нестачі цинку в рослинах порушується обмін речовин, зменшується вміст сахарози і крохмалю, розвивається хлороз листя, уповільнює утворення хлорофілу і знижує активність фотосинтезу.

Всі культурні рослини по відношенню до цинку діляться на 3 групи:
дуже чутливі (кукурудза, льон, хміль, виноград, плодові);
середньо чутливі (соя, квасоля, кормові боби, горох, цукрові буряки, соняшник, конюшина, цибуля, картопля, капуста, огірки, ягідники);
слабо чутливі (овес, пшениця, ячмінь, жито, кукурудза, рис, люцерна).

Свойства хелата цинка Zn EDTA 15%:
- не токсичен;
- не содержит хлора устойчив в широком диапазоне pH рабочего раствора;
- совместим с минеральными удобрениями;
- полностью растворимый в воде и легко усваивается растениями;
- устойчив к воздействию микроорганизмов;
- в труднорастворимые соединения почвы связывается незначительно;
- отличается высокой транспортной активностью и проницаемостью через листья растений;
- совместим с СЗР.
Нормы внесения: Внекорневое внесение - 0,3-1 кг/га (для кукурузы - от 1 до 2 кг/га, для зерновых - от 0,3 - 1 кг/га за одно внесение). Капельное орошение - 0,5 - 1 кг/га. Внимание! Не превышайте концентрацию 0,1% (100г продукта на 100л воды).
Зв'яжіться з автором оголошення