1. Загальні положення

1.1 Ця Політика конфіденційності встановлює порядок отримання, зберігання, обробки, використання і розкриття персональних даних учасників, постачальників товарів, надавачів послуг, виконавців робіт, замовників та інших зацікавлених осіб (далі - Користувачі) інтернет-сайту www.salesbook.com.ua (далі – Онлайн-сервіс).

1.2 Персональні дані Користувачів під час реєстрації, автоматичного розміщення, отримання і передання інформації та документів під час проведення процедур закупівель, а також аукціонів на Онлайн-сервісі отримує ТОВ «АПС СОЛЮШНЗ СЕРВІС»(ідентифікаційний код 40813114).

1.3 Користувач повинен уважно ознайомитися з цією Політикою конфіденційності і висловити свою повну згоду з її умовами шляхом натискання кнопки «Вхід / Реєстрація».

1.4 Користувач не має права використовувати Онлайн-сервіс, якщо він не згоден з умовами цієї Політики конфіденційності.

1.5 Користувач дає свою однозначну згоду з умовами цієї Політики конфіденційності та надає ТОВ «АПС СОЛЮШНЗ СЕРВІС» право на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних Користувача, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем на умовах цієї Політики конфіденційності.

1.6 Користувач несе відповідальність за свої дії, які вчиняються ним на Онлайн-сервісі, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації.

1.7 Користувач визнає, що в разі недбалого ставлення Користувача до безпеки і захисту його персональних даних та даних авторизації, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису і персональних та інших даних користувача. ТОВ «АПС СОЛЮШНЗ СЕРВІС» не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.

1.8 Достатнім повідомленням Користувачу про включення його даних до бази даних «Контрагенти ТОВ «АПС СОЛЮШНЗ СЕРВІС» буде лист-повідомлення, надісланий на електронну пошту Користувача, зазначену при реєстрації.

1.9 Користувач несе відповідальність за зміст інформації, яка оприлюднюється ним на Онлайн-сервісі. ТОВ «АПС СОЛЮШНЗ СЕРВІС» має право здійснювати контроль за інформацією, що розміщується Користувачем, та повідомляти користувачу, що розмістив інформацію неналежного змісту, про такі випадки.

2. Яка інформація та персональні дані можуть збиратися

2.1 Ім’я, прізвище, по батькові уповноваженої особи Користувача, назву Користувача, всі реквізити Користувача, контактні телефони, адресу електронної пошти, адресу розташування Користувача, реєстраційний номер облікової картки платника податків Користувача;

2.2 Файли Cookies для того, щоб визначити браузер Користувача і надати залежні від цього сервіси;

2.3 Інформацію про помилки роботи Онлайн-сервісу, ініційовані Користувачем;

2.4 Інформація про поведінку Користувача на Онлайн-сервісі, в тому числі, у разі розміщення Користувачем інформації шкідливого та образливого характеру та інформації, що не має відношення до проведення закупівлі, може бути прийняте рішення про зняття з оприлюднення такої інформації;

2.5 IP-адреса Користувача для ведення журналу активності Користувача;

2.6 Вся інформація збирається «як є» і не змінюється ТОВ «АПС СОЛЮШНЗ СЕРВІС» в процесі збору даних.

3. Ціль використання інформації та персональних даних.

3.1 Для ідентифікації як Користувача може бути використано ім’я, прізвище, по батькові, адреса електронної пошти, пароль на Онлайн-сервісі, реєстраційний номер облікової картки платника податків Користувача.

3.2 Для відправки кореспонденції може відображатися ім’я, прізвище, по батькові, назву Користувача, реквізити Користувача, контактні телефони, адреса електронної пошти, адреса розташування Користувача на Онлайн-сервісі.

3.3 Контактна інформація може бути використана у поштових розсилках, наприклад: повідомленнях про новини на Онлайн-сервісі. Користувач завжди може відмовитися від проведення розсилки по його контактній інформації у письмовому повідомленні.

3.4 Інформація про Користувача, в тому числі персональні дані, використовуються з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, податкових та відносин у сфері бухгалтерського обліку, виконання договірних зобов’язань з надання послуг, для ідентифікації Користувача, з метою надання послуг, обробки платежів, відправки інформації, в тому числі про послуги, новини та рекламні пропозиції поштою, електронною поштою, по SMS та телекомунікаційні служби для обміну текстовими повідомленнями, проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, поліпшення якості надання послуг.

4. Умови надання доступу до персональних даних Користувачів.

4.1 ТОВ «АПС СОЛЮШНЗ СЕРВІС» не передає персональні дані Користувачів третім особам, за винятком випадків, передбачених нижче.

4.2 ТОВ «АПС СОЛЮШНЗ СЕРВІС» гарантує захист інформації про закупівлі та захист конфіденційної інформації від несанкціонованого доступу. Захист забезпечується неможливістю витоку, знищення та блокування інформації, порушення цілісності та режиму доступу до інформації.

4.3 Під час розкриття тендерних/цінових пропозицій автоматично розкривається вся інформація, зазначена в пропозиціях, Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям.

4.4 Користувач не має права застосовувати дискримінаційний підхід до різних користувачів та розкривати іншим користувачам запропоновані рішення або іншу конфіденційну інформацію, отриману від користувача, без його згоди.

4.5 Розкриття персональних даних без згоди Користувача або уповноваженої ним особи допускається у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не обмежуючись за обґрунтованими запитами державних органів, що мають право подавати заявки та отримувати такі дані.

4.6 Розкриття персональних даних, у тому числі передача таких даних третім особам можлива і буде здійснена виключно за згодою Користувача. Така згода Користувача може бути проявлена ним як під час безпосереднього письмового звернення, так і діями, які направлені на надання такого дозволу.

5. Як змінити / видалити інформацію

5.1 Користувачі в будь-який момент часу можуть змінити/видалити особисту інформацію, для цього достатньо скористатися налаштуваннями особистого кабінету. Робота Онлайн-сервісу з надання послуг Користувачу може бути призупинена з моменту зміни/видалення інформації Користувача.

5.2 Достатнім повідомленням Користувачу про видалення чи іншої обробки персональних даних буде лист (інформація), направлений на електронну пошту, вказану Користувачем.

6. Антикорупційне застереження

6.1 Користувачі, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або цінностей, прямо або побічно, будь-яким особам, для здійснення впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги чи інші неправомірні цілі.

6.2 Користувачі, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються законодавством, як давання / отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

6.3 Користувачі відмовляються від стимулювання яким-небудь чином працівників ТОВ «АПС СОЛЮШНЗ СЕРВІС», в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їхню користь робіт (послуг) та іншими, не позначеними у цьому пункті, способами, що ставлять працівника в певну залежність і спрямованих на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.

6.4 У разі виникнення у ТОВ «АПС СОЛЮШНЗ СЕРВІС» підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких антикорупційних умов, ТОВ «АПС СОЛЮШНЗ СЕРВІС» зобов’язується повідомити Користувача про такі підозри шляхом направлення листа-повідомлення на електронну пошту Користувача, зазначену при реєстрації. Після повідомлення, ТОВ «АПС СОЛЮШНЗ СЕРВІС» має право призупинити надання послуг на Онлайн-сервісі Користувачеві до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинне бути спрямоване протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати направлення повідомлення.

6.5 Користувачі визнають проведення процедур щодо запобігання корупції та контролюють за їх дотриманням та забезпечують реалізацію процедур з проведення перевірок з метою запобігання ризиків залучення до корупційної діяльності.

6.6 Користувачі визнають, що їхні можливі неправомірні дії та порушення антикорупційних умов можуть нести несприятливі наслідки, передбачені чинним законодавством України.

6.7 Користувачі гарантують здійснення належного розгляду по представленим в рамках цього розділу Політики конфіденційності фактами, з дотриманням принципів конфіденційності та застосування ефективних заходів щодо усунення практичних труднощів та запобіганням можливих конфліктних ситуацій.

6.8 Користувачі гарантують повну конфіденційність з питань виконання цих антикорупційних умов, а також відсутність негативних наслідків, як для ТОВ «АПС СОЛЮШНЗ СЕРВІС» в цілому, так і для конкретних працівників ТОВ «АПС СОЛЮШНЗ СЕРВІС», які повідомили про факт порушень.

7. Зміни в Політиці конфіденційності

7.1 ТОВ «АПС СОЛЮШНЗ СЕРВІС» може змінити умови Політики конфіденційності шляхом внесення змін на Онлайн-сервісі на сторінці https://salesbook.com.ua/uk/Polityka_konfidenzijnosti

7.2 Користувачі зобов’язуються періодично переглядайте ці умови, щоб бути поінформованими про те, як ТОВ «АПС СОЛЮШНЗ СЕРВІС» захищає інформацію про Користувачів на Онлайн-сервісі.

7.3 ТОВ «АПС СОЛЮШНЗ СЕРВІС» не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики конфіденційності, інструкцій або вказівок про порядок використання Онлайн-сервісу, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.

8. Інші умови

8.1 У разі, якщо будь-яке положення Політики конфіденційності, включаючи будь-яку пропозицію, пункт або їх частину, визнається таким, що суперечить закону, або недійсним, то інші положення, які не суперечать закону, залишаються в силі і є дійсними, а будь-яке недійсне положення, або положення, яке не може бути виконано, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.

8.2 Користувач має права передбачені Законом України «Про захист персональних даних».

8.3 Дана Політика конфіденційності поширюється на Користувача з моменту, коли Користувач погодився з умовами даної Політики конфіденційності на Онлайн-сервісі.

9. Реквізити

ТОВ "АПС СОЛЮШНЗ СЕРВІС"
Юридична адреса: 03061, м. Київ, вул. Шепелєва Миколи, 6
Місцезнаходження: 04112, м. Київ, вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 8
Код ЄДРПОУ: 40813114
IBAN UA523052990000026003015034845 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Електронна пошта: support@salesbook.com.ua
Телефон: +38 044 333 80 79